projecten

‘Meer Muziek in de Klas’

Koren in Epe werkt mee aan het project ‘Méér Muziek in de Klas’. Daartoe is het zogenaamde MuziekAkkoord Noord Veluwe ondertekend.

Op elke school op de Noord-Veluwe is het vanzelfsprekend dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Iedere school doet dat op zijn eigen wijze. Muziek is een blijvend onderdeel van het curriculum op de basisschool. De initiatiefnemers gaan voor verduurzaming van Méér Muziek in de Klas. Muziekverenigingen, muziekaanbieders en professionele ondersteuners kunnen hierbij helpen. Koren in Epe draagt hier graag haar steentje aan bij.

 

Doenja

Koren in Epe heeft ooit samen met Stichting Present het multiculturele koor ‘Doenja’ opgericht. Na jaren ‘samen zingen in vrijheid’ is het koor in 2023 echter noodgedwongen gestopt.

Toch nog iets meer over het prachtige initiatief? Bij Doenja zongen Epenaren en nieuwkomers wekelijks met veel plezier samen. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van dirigent Inger Stienstra. De repetitieavonden waren ooit dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Jenaplanschool in Epe (Schotweg 2).

Dankzij de medewerking van het Cultuur en Erfgoedpact en de VSB-bank on het multiculturele koor Doenja jarenlang doorgaan. In 2023 moest het echter stoppen. Het bestuur van Koren in Epe is aan het kijken om het koor wellicht in een andere vorm terug te laten komen. Want samen zingen in vrijheid is toch prachtig om te doen?