projecten

Doenja

Koren in Epe heeft samen met de Stichting Present het inmiddels zeer succesvolle multiculturele koor ‘Doenja’ opgericht.

Epenaren en nieuwkomers zingen wekelijks met veel plezier onder de bezielende leiding van dirigent Inger Stienstra. De repetitieavond vindt iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur plaats in de Jenaplanschool in Epe (Schotweg 2).

Dankzij de medewerking van het Cultuur en Erfgoedpact en de VSB-bank kan ‘Doenja’ ook in 2021 en 2022 doorgaan. Iedereen is van harte welkom zich aan te sluiten. Dit project zal ook in andere gemeenten opgestart worden.