projecten

Meer Muziek In De Klas

Koren in Epe werkt mee aan het project ‘Méér Muziek in de Klas’. Daartoe is vorig jaar het zogenaamde MuziekAkkoord Noord Veluwe ondertekend.

Op elke school op de Noord-Veluwe is het vanzelfsprekend dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Iedere school doet dat op zijn eigen wijze. Muziek is een blijvend onderdeel van het curriculum op de basisschool. De initiatiefnemers gaan voor verduurzaming van Méér Muziek in de Klas. Muziekverenigingen, muziekaanbieders en professionele ondersteuners kunnen hierbij helpen. Koren in Epe draagt hier graag haar steentje aan bij.

 

Doenja

Koren in Epe heeft samen met de Stichting Present het inmiddels zeer succesvolle multiculturele koor ‘Doenja’ opgericht.

Epenaren en nieuwkomers zingen wekelijks met veel plezier onder de bezielende leiding van dirigent Inger Stienstra. De repetitieavonden vinden vanaf eind augustus 2022 plaats op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur. Doenja repeteert in de Jenaplanschool in Epe (Schotweg 2).

Dankzij de medewerking van het Cultuur en Erfgoedpact en de VSB-bank kan ‘Doenja’ doorgaan. Iedereen is van harte welkom zich aan te sluiten. Dit project zal ook in andere gemeenten opgestart worden.