projecten

Meer Muziek In De Klas

Koren in Epe werkt mee aan het project ‘Méér Muziek in de Klas’. Daartoe is vorig jaar het zogenaamde MuziekAkkoord Noord Veluwe ondertekend.

Op elke school op de Noord-Veluwe is het vanzelfsprekend dat kinderen structureel muziekonderwijs krijgen. Iedere school doet dat op zijn eigen wijze. Muziek is een blijvend onderdeel van het curriculum op de basisschool. De initiatiefnemers gaan voor verduurzaming van Méér Muziek in de Klas. Muziekverenigingen, muziekaanbieders en professionele ondersteuners kunnen hierbij helpen. Koren in Epe draagt hier graag haar steentje aan bij.

 

Doenja

Koren in Epe heeft samen met de Stichting Present het inmiddels zeer succesvolle multiculturele koor ‘Doenja’ opgericht.

Epenaren en nieuwkomers zingen wekelijks met veel plezier onder de bezielende leiding van dirigent Inger Stienstra. De repetitieavond vindt iedere donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur plaats in de Jenaplanschool in Epe (Schotweg 2).

Dankzij de medewerking van het Cultuur en Erfgoedpact en de VSB-bank kan ‘Doenja’ ook in 2021 en 2022 doorgaan. Iedereen is van harte welkom zich aan te sluiten. Dit project zal ook in andere gemeenten opgestart worden.