Koren in Epe

Ruim acht jaar geleden is de Vereniging Koren in Epe opgericht, voortkomend uit een initiatief van enkele koren om binnen de gemeente Epe (Emst, Epe, Oene, Vaassen) te streven naar meer samenwerking en overleg.

De ontwikkeling heeft een enorme vlucht genomen: inmiddels is ruim de helft van de koren aangesloten bij ‘Koren in Epe’. In totaal vertegenwoordigen zij ruim 650 aangesloten koorleden, bijna 70% van het totaal aantal zangers en zangeressen dat in de gemeente Epe de zangkunst in georganiseerd verband beoefent.

Bestuur:

Lenny Stomphorst-van Marion, voorz.
Danielle Schuiling, secretaris
Hendrik Tuinstra, penningmeester
Albert van Bergen, lid
Henk Colijn, lid

Koren in Epe,Hoge Weerd 69, 8162 CP Epe
info@koreninepe.nl
telfnr. 06-2049 7611
Kvk. Nummer 52747913
Rabonummer NL56 RABO 0128 7823 58

Koor aanmelden

Is uw koor nog geen lid? Neem dan contact met ons op via info@koreninepe.nl of vul de gevens in in het formulier hiernaast in.

Aantal leden

4 + 1 =