Doenja 2024

Het Doenja project is op 27 februari 2024 weer van start gegaan. Om de twee weken wordt er op dinsdag avond vanaf 20:00 samen gezongen. Wilt u meezingen dan bent u van harte welkom vanaf 19:45 bij Jenaplanschool (Schotweg 2), te Epe.

De reptitie-avoden zijn op de volgende dinsdagen: 27 februari, 12 maart, 26 maart, 9 april, 23, april, 14 mei en 28 mei.

Doenja 2023

Koren in Epe heeft ooit samen met Stichting Present het multiculturele koor ‘Doenja’ opgericht. Na jaren ‘samen zingen in vrijheid’ is het koor in 2023 echter noodgedwongen gestopt.

Toch nog iets meer over het prachtige initiatief? Bij Doenja zongen Epenaren en nieuwkomers wekelijks met veel plezier samen. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van dirigent Inger Stienstra. De repetitieavonden waren ooit dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur in de Jenaplanschool in Epe (Schotweg 2).

Dankzij de medewerking van het Cultuur en Erfgoedpact en de VSB-bank on het multiculturele koor Doenja jarenlang doorgaan. In 2023 moest het echter stoppen. 

Het bestuur van Koren in Epe is aan het kijken om het koor wellicht in een andere vorm terug te laten komen. Want samen zingen in vrijheid is toch prachtig om te doen?