Privacy

AVG privacyverklaring van de vereniging “Koren in Epe”.

Vastgelegde gegevens van gebruikers:

Van elk aangemeld koor voor de vereniging of andere activiteit worden de contact- en financiëlegegevens van het koor geregistreerd en zo nodig de gegevens van de bestuursleden.

Doel van de vastlegging:

Gegevens worden gebruikt om informatie over activiteiten te versturen of voor de financiële afhandelingen.
Van deze gegevens wordt tevens een back-up bijgehouden en zijn maatregelen (SSL en minimum aantal locaties van de data) genomen om ongeoorloofde toegang te vermijden. De gegevens blijven binnen de EU.
Gegevens worden niet verstrekt aan derden anders dan in het kader van een activiteit van Koren in Epe.

De geregistreerde gegevens zijn door betrokkene op te vragen bij het secretariaat voor inzage en correctie. Voor klachten kunt u zich wenden tot het bestuur van de vereniging.

De gegevens worden bewaard zolang ze in gebruik zijn voor de activiteiten van de vereniging. Daarna worden ze vernietigd.

Bestuur Koren in Epe.